Affärsidé

BEGES Containerservice skall med hög kvalitet och service erbjuda sina kunder högklassiga transporter och övriga tjänster kring avfall och återvinning. Verksamheten skall präglas av stor miljöhänsyn och utföras av kompetent personal.