Policy för alkohol och droger

Beges utför transporttjänster med tunga fordon till företag och kommuner som uppdragsgivare och kan under inga omständigheter acceptera ett uppträdande i trafiken som påverkar säkerheten gentemot våra medtrafikanter. Syftet med policyn är att skapa tydlighet för vad som gäller för användandet av alkohol, medicin och droger. Genom initiativkraft och engagemang från varandra kan vi förebygga utveckling av ohälsa hos individer i organisationen.

  • Beges verksamhet sak vara alkohol- och drogfri.
  • Alla inom företaget ska vara medvetna om riskerna med missbruk och ansvara för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
  • All personal har ett moraliskt ansvar om man misstänker eller upptäcker en medarbetare som misstänks ha ett missbruk och ska då rapportera till företagsledningen.
  • Förare som misstänks vara påverkad av alkohol, medicin eller droger ska omgående tas ur tjänst.
  • Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde erbjuds rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla sin anställning.

Ovanstående regler gäller samtliga medarbetare på Beges Containerservice AB