Återvinning

Vi kan erbjuda fullständiga lösningar på hela Er avfallshantering.

När det gäller avfall arbetar vi för att i största möjliga mån kunna återvinna materialet eller återanvända det som energifraktion.

Vi har tecknat samarbetsavtal med ett flertal företag som tar emot; glas, metall, miljöfarligt avfall, papper, plast, virke, tryckimpregnerat trä och brännbart avfall till energiåtervinning samt fettåtervinning.

Det lönar sig att sortera avfallet!

För mer info och priser kontakta oss.