Containeruthyrning

Vi har container som passar för alla behov, både för företag och privat bruk. Vi hyr ut öppna och täckta container från 3-44 m3. Vi kan även tillhandahålla plastkärl och säckställ i olika storlekar för renhållning och återvinning.

Bra containrar och snabb bortforsling är förstås viktigt, men också att avfallet sorteras och tas om hand på rätt sätt.

När  containern/behållaren är fylld, hämtar vi avfallet för vidare behandling. Vi kan ta emot och behandla de flesta typer av avfall.

Så fungerar tjänsten
Efter beställning ställer BEGES ut containrar eller behållare på önskad plats, Ni sorterar och slänger ert avfall som vi sedan tömmer eller hämtar efter er beställning. Avfallet kör vi vidare för behandling. Vi kan även erbjuda statistik på det insamlade avfallet.

Snabb service till bra priser!

För mer info och priser kontakta oss.