Fordonsvåg

Vi har en 24 meter fordonsvåg där materialet vi transporterar vägs in. På det sättet kan vi hjälpa företag att på ett korrekt sätt redovisa i vikt det avfall som uppkommit på företaget och vart det tagit vägen.

Du är också välkommen att kontakta oss om Du är i behov av att väga ditt fordon eller något annat.