Historik

BEGES Containerservice AB är ett familjeföretag som drivs av Elisabeth, Bernt-Eve och Johan Gustavsson.

Vi är ett renhållningsföretag som startade 1978. En marknadsundersökning gjordes hos kommunen och företagarklubben. Därefter konstaterade vi att det fanns ett behov av en lokal entreprenör när det gällde renhållning och containerverksamhet. Vi köpte in en traktor med bygelkärra för containers och drog igång vår verksamhet. År 1981 fick vi entreprenad i Mullsjö Kommun på slamsugning av trekammarbrunnar och en slamsugare till traktorn inköptes. Två år senare var det återigen dags för företaget att expandera med en ny entreprenad. Vi tog över renhållningen i kommunen och två sopbilar inköptes. Traktorn byttes ut mot liftdumpers. Sonen Johan som växte upp i företaget bestämde tidigt sin bana i livet. Han gick ut och tog studenten från Fordonsprogrammet år 2000 och började aktivt jobba i företaget.