Mullsjö Kommun

Helger som påverkar tömning

av ditt hushållsavfall

Vid vissa helger, röda dagar, kan dagen för tömning av ditt hushållsavfall bli ändrad. Ställ ut ditt kärl kvällen före angiven tömningsdag. Om kärlet inte blir tömt, låt det stå kvar och avvakta tömning. Förskjutning i tid av hämt­ning under dagen kan förekomma.

Följ länken här för att se om din fastighet berörs.

För info ring: 0392-12359,
e-post: mullsjo@beges.nu