Personal

I företaget arbetar Elisabeth, Bernt-Eve, Linda, Emil, William, Stephan, Fredrik, Tomas, Mattias, Mikael, Jonathan, samt företagets ägare Johan. Vi har även inhyrd personal hos oss. Tillsammans kompletterar vi varandra med mångårig erfarenhet där kundens krav och intressen kommer i första hand. Vi höjer ständigt kompetensen genom att hålla oss väl uppdaterade i frågor som rör miljö, återvinning och renhållning samt ser till att vår personal får vidareutbildning.

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag samt RVF (Renhållningsverksföreningen).