Policy för Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet och Trafiksäkerhet, MAKT

Beges Containerservice AB, är ett transportföretag med inriktning på återvinning och avfallstransporter, med säte i Mullsjö. Vårt arbetsfält är i Småland, Skaraborg och Västra Götaland och våra kunder är privatpersoner, företag och kommunala.

Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med senaste teknik och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med hög trafiksäkerhet.

Med hänsyn taget, till företagets ekonomiska resurser, skall vi, arbeta förebyggande, ständigt arbeta med förbättringar, följa gällande lagstiftning, ha rätt utbildad personal och väga in konsekvenserna i beslut gällande miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Vi sak bedriva verksamheten i dialog med personal, kunder, leverantörer, transportörer och andra intressenter, så att överenskomna krav kan uppfyllas, miljöpåverkan minskas, olycksfall undviks, kvalitetsbristkostnader minimeras och för att vara en intressant aktör på marknaden.