Vad händer med avfallet

Brännbart avfall: Förbränningsanläggning

Deponi: Till godkänd anläggning

Well: Återvinning
Skrot: Återvinning
Glas: Återvinning
Mjukplast pallemballage: Återvinning

Tryckimpregnerat: Till godkänd anläggning

Virke: Krossas till energifraktion